Zaproszenia

"BYĆ DOBRYM JAK CHLEB"
ŚW. MIKOŁAJ I ŚW. ALBERT CHMIELOWSKI W OCZACH DZIECI
2017 ROK ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA

III EDYCJA KONKURSU
DLA UCZNIÓW ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


Konkurs pod patronatem honorowym:
Arcybiskupa Stanisława Budzika – Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego
Biskupa Marka Mendyka – Biskupa Pomocniczego Diecezji Legnickiej
Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATORZY

 1. Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie
 2. Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie
 3. Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
 4. Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja w Lublinie
 5. Fundacja Odkrywamy Talenty

II. CELE KONKURSU

 1. Pogłębianie wśród młodzieży wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Miry oraz świętego brata Alberta- Adama Chmielewskiego.
 2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei, takich jak: dobroczynność, szlachetność, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi.
 3. Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności  za siebie i innych.
 4. Tworzenie w umysłach młodzieży pojęcia świętości jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa.
 5. Popularyzacja oryginalnej twórczości literackiej, świadczącej o pogłębionej refleksji na temat moralnych obowiązków młodego człowieka.
 6. Przeciwdziałanie depresjom i uzależnieniom wśród młodzieży, wynikającym z utraty sensu życia.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych.
 2. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie oddziałów gimnazjalnych i uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 3. Pracę konkursową w wersji komputerowej należy dostarczyć w 2 egzemplarzach. (objętość: maksymalnie 4 strony A4).
 4. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek autora, telefon komórkowy i e-mail oraz dane dotyczące opiekuna, nazwę i adres szkoły (wzór w załączniku).
 5. Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę.
 6. Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu.
 7. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody i dyplomy ufundowane przez osoby i instytucje wspierające organizację przedsięwzięcia. I Nagroda w obu kategoriach wynosi 6000 PLN.
 8. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka i udostępnienie wizerunku.. W przypadku pełnoletnich uczestników – zgoda uczestników na przetwarzanie danych osobowych (Wzór oświadczenia – w załączniku do Regulaminu).
 9. Prace należy nadesłać w terminie do 10 listopada 2017 (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Gimnazjum nr 19, 20-124 Lublin, ul. Szkolna 6 (z dopiskiem: „Być dobrym jak chleb”).
 10. Organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach konkursu telefonicznie i drogą elektroniczną. Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród odbędzie się 7 grudnia w Sali Filharmonii Lubelskiej, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5.
  Uroczystość uświetni koncert symfoniczny „Sercem do serca” z udziałem chórów Akademii Chóralnej Śpiewająca Polska pod dyrekcją Profesor Małgorzaty Nowak.

IV. KRYTERIA OCENIANIA PRAC

 1. Odwołanie się do idei moralnych reprezentowanych przez wskazanych świętych.
 2. Oryginalność ujęcia tematu. Zastosowanie ciekawych rozwiązań literackich.
 3. Wykorzystanie własnych doświadczeń i przemyśleń.
 4. Umiejętna aktualizacja tematu konkursu.
 5. Poprawność językowa pracy. 

V. TEMATY PRAC KONKURSOWYCH

Propozycje tematów dla uczniów oddziałów gimnazjalnych:

 1. Być jak święty Mikołaj- pamiętnik wolontariusza.
 2. „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” (Mt25,40) - rozwiń myśl z Ewangelii w dowolnej formie.
 3. Jak święty brat Albert…- reportaż, wywiad lub inna forma publicystyczna.
 4. Moja parafia to miejsce spotkań z Bogiem, lecz też szansa „bycia dobrym jak chleb”. W jaki sposób młodzi ludzie uczestniczą w życiu wspólnoty parafialnej?- artykuł, wywiad.

Propozycje tematów dla szkół ponadpodstawowych:

 1. „Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili.” (Mt 25,40) - rozwiń myśl z Ewangelii w dowolnej formie.
 2. Mikołaj - biskup Miry, Adam Chmielowski i ja - ile mi brakuje do świętości?
 3. „Współczesny świat potrzebuje sensu, współczesny świat potrzebuje świętych” - rozwiń te słowa w dowolnej formie, odwołując się do idei św. Mikołaja i św. Brata Alberta oraz własnych przemyśleń.
 4. Moja parafia ma różne oblicza. Odwołując się do konkretnych przykładów, napisz, przed jakimi wyzwaniami staje współczesny kościół i w jaki sposób duchowni uczestniczą w życiu społeczności lokalnej.- artykuł, esej.

KONKURS TOWARZYSZĄCY

Zainteresowanych historią małych Ojczyzn zapraszamy  do udziału w konkursie towarzyszącym dla upamiętnienia 700 lat lokacji Lublina. Celem konkursu jest:

 1. Poznanie historii Lublina i Lubelszczyzny oraz wybitnych Polaków, którzy działali dla dobra innych.
 2. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej.
 3. Wzbudzanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego miasta i regionu.
 4. Promowanie Lublina jako jednego z najstarszych i najpiękniejszych miast Polski.

W roku 2017 poświęconemu św. bratu Albertowi mija 700 lat lokacji Lublina. W okresie tym na Lubelszczyźnie i  w Lublinie działały liczne instytucje charytatywne, żyło wielu wybitnych Polaków, którzy poświęcili się pracy na rzecz innych. Z tej okazji poniższy temat kierujemy do uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych:

Wybitni mieszkańcy Lublina i Lubelszczyzny,  którzy żyli nie dla siebie, lecz dla innych.- artykuł, reportaż, esej…


Kontakt do organizatorów:

 • Gimnazjum nr 19, tel. 81 7478943, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

Ogólnopolski Konkurs Literacki ”Być dobrym jak chleb” – święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci i młodzieży”.

Lp.

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

Kategoria wiekowa

Nazwa i adres szkoły

Imię i nazwisko opiekuna uczestnika

Kontakt– telefon, e- mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………

(podpis osoby zgłaszającej)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
i upowszechnianie wizerunku mojego / mojego dziecka

 

.....................................................................

na potrzeby organizacji III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „ Być dobrym jak chleb” – święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci i młodzieży , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późn. zmianami).

 

 

........................................

         (data i podpis pełnoletniego uczestnika lub  opiekuna prawnego uczestnika )

DANE ADRESOWE

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
PW. ŚW. MIKOŁAJA

 • ul. ks. Michała Słowikowskiego 1
  20-124 Lublin
 • +48 81 747 66 45
 • +48 501 187 005
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenia duszpasterskie