I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LIST ARCYBISKUPA STANISŁAWA BUDZIKA NA WIELKI POST

1

W minioną środę jako Kościół rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Jest to dla nas czas szczególnej refleksji i nawrócenia. Chcemy przez pokutę wrócić do naszego Boga, bo tylko dzięki Niemu stajemy się mocni i święci. On Jeden nadaje sens naszej ludzkiej egzystencji.

2

Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez nasze osobiste postanowienia, post i jałmużnę oraz intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej niech sprzyja nasz udział w nabożeństwach wielkopostnych. W każdą Niedzielę o 1730 nabożeństwo Gorzkich żali, a w każdy piątek po Mszy wieczorowej Droga Krzyżowa. Za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny, pod warunkami: braku przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, trwania w łasce uświęcającej, przyjęcia Komunii świętej i modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

3

Rekolekcje wielkopostne naszej parafii odbędą się  w dniach 19 – 21 marca. Poprowadzi je ks. Cezary Kowalski. Szczegółowy program podamy w późniejszym terminie.

4

W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W tych dniach o godzinie 17:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na osobistą adorację.

5

W ubiegłym tygodniu zostało spłacone urządzenie PRO-SYSTEM likwidujące wilgoć kapilarną na ścianach kościoła. Koszt to 12,500 zł, a wykonawcą była chorwacka firma KAZ. Został również zainstalowany nowy system instalacji odgromowej i oświetlenie nowego krzyża na kościele. Koszt tych prac to 5500 zł.

6

Za tydzień 4 marca, Mszą świętą o godzinie 8:00 rozpocznie się Kurs kształcenia kadry pracującej z młodzieżą. Zapraszamy chętne osoby, które chciałyby włączyć się do pracy na  rzecz młodego pokolenia. Szczegóły na plakatach oraz stronach internetowych Akademii Młodzieżowej.

7

Tradycyjnie, 6 marca o godzinie 18:00 będzie sprawowana Msza święta Zbiorowa przez wstawiennictwo św. Mikołaja. Prosimy o składanie intencji do urny umieszczonej przy wyjściu z kościoła.

8

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Jak upominać i nie zgrzeszyć oraz Dramat nie musi być modny. W Niedzieli: Dekompozycja ducha oraz Pornografia na wyciągnięcie smartfona.

9

W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty: śp. Eugeniusza Kozickiego oraz śp. Halinę Machowską. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…