Dawni duszpasterze

DAWNI DUSZPASTERZE
PARAFII ŚW. MIKOŁAJA W LUBLINIE

PROBOSZCZOWIE

 • ks. kan. Bogdan Zagórski
 • ks. kan. Czesław Pac
 • ks. infułat Michał Słowikowski

WIKARIUSZE

 • ks. Jacek Adam Lewicki
 • ks. Łukasz Pyda
 • ks. Wojciech Pęcherzewski
 • ks. Leszek Aftyka
 • ks. Cezary Rudzki
 • ks. Grzegorz Zadrożny
 • ks. Janusz Gzik
 • ks. Andrzej Dołba
 • ks. Krzysztof Kołodziejczyk
 • ks. Robert Muszyński
 • ks. Bogdan Zagórski
 • ks. Robert Raczyński
 • ks. Mirosław Sitarz
 • ks. Zbigniew Jaworski
 • ks. Sławomir Nowosad
 • ks. Józef Kozłowicz
 • ks. Jan Mazur
 • ks. Edward Pohorecki
 • ks. Edward Pudełko
 • ks. Andrzej Kucewicz
 • ks. Jan Wielgus
 • ks. Zygmunt Okliński
 • ks. Mieczysław Bochenek
 • ks. Czesław Pac
 • ks. Aleksander Ożóg
 • ks. Józef Szczypa
 • ks. Stefan Soszka
 • ks. Piotr Czerniak
 • ks. Jan Sobczak
 • ks. Jan Dudek
 • ks. Stanisław Malikowski
 • ks. Mieczysław Brzozowski
 • ks. Józef Tatarczak