Przyjaciele Oblubieńca

Historia wspólnoty

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca narodziła się w 2010 roku dzięki spotkaniu i współpracy Wspólnoty Charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego oraz ks. Krzysztofa Kralki SAC – Dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, kleryków, braci i siostry konsekrowanych oraz księży – w jedną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań.

 

Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Osoby należące do Wspólnoty tworzą duchowe i formalne przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk 16, 15-20; Mt 28, 18-20) oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji (por. RM 2-3, 5). Poprzez formację ewangelizatorów Wspólnota pragnie umacniać Kościół oraz budzić świadomość powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii.

Sto pięć wspólnot Przyjaciół Oblubieńca gromadzi około osiem i pół tysiąca osób w Polsce i w Anglii, rozważających codziennie Słowo Boże i głoszących Ewangelię.

Wspólnota w naszej parafii

Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca” przy parafii pw. św. Mikołaja jest obecnie jedną ze 140 wspólnot, a jej początek miał miejsce w czerwcu 2018 r., kiedy podczas uroczystego błogosławieństwa w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie zostały posłane osoby odpowiedzialne za wspólnotę.

Zapoczątkowanie tego Bożego dzieła było poprzedzone Seminarium Odnowy Wiary prowadzonym przez Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji w parafii.

Podczas spotkań wspólnoty uczymy się być jak nasz Mistrz i czerpiemy od Niego, gdyż On Sam jest odpowiedzią na każdą pustkę w sercu człowieka. Pragniemy, by wszyscy ludzie mogli poznać naszego Pana i przyjaciela i byśmy wspólnie budowali Królestwo Boże tu na Ziemi. Jako wspólnota również aktywnie uczestniczymy w inicjatywach podejmowanych na rzecz parafii.

Symbolem naszej wspólnoty jest ikona Jezusa z przyjacielem z XIX wieku, znaleziona w ruinach koptyjskiego klasztoru w Egipcie. Przyjacielem z ikony jest prawdopodobnie Menas – opat wspomnianego klasztoru, jednak w rzeczywistości jest nim każdy z nas, kto pragnie być jak Jezus i żyć Jego nauką.

Ikona Jezusa z Przyjacielem towarzyszy nam na każdym spotkaniu wspólnoty i jest odzwierciedleniem naszej przyjaźni z Jezusem, który w odpowiednim momencie powołał każdego z nas i zaprosił do wspólnej wędrówki, aby swoim życiem dawać świadectwo naszej z Nim relacji i przyprowadzać do Niego innych.

Spotkania wspólnoty

Każde spotkanie wspólnoty ma określony cel  i pewne stałe elementy, takie jak głośna modlitwa serca, rozważanie Słowa Bożego i dzielenie się Nim oraz wspólne uwielbienie Boga połączone ze śpiewem.

Spotkania mają miejsce w Kościele pw. św. Mikołaja, w poniedziałki po wieczornej Mszy Św. odbywającej się o godz. 18.00.

Pasterz wspólnoty: ks. Proboszcz Piotr Kawałko.

Więcej informacji na: www.przyjacieleoblubienca.pl