CHRZEST ŚWIĘTY

Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla swojego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

ZNACZENIE CHRZTU ŚWIĘTEGO

Jezus przemówił tymi słowami: (…) Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Mt 28, 18 – 19)

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. (Rz 6, 3–4)

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza. Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1277–1278)

Chrzest jest „zanurzeniem” w Chrystusa – w moc Jego śmierci i zmartwychwstania, przez które pokonał śmierć i grzech. Dla podkreślenia związku chrztu ze zmartwychwstaniem Jezusa, zazwyczaj udziela się go w niedzielę. Sakrament chrztu jest też aktem przyjęcia do wspólnoty Kościoła, dlatego zazwyczaj odbywa się podczas parafialnej Mszy świętej.


W NASZEJ PARAFII

 • Sakrament chrztu świętego udzielany jest w 2 i 4 niedzielę miesiąca (w okresie Wielkiego Postu nie ma chrztów).
 • Katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzesnych w sobotę poprzedzającą chrzest o godz. 18.45.
 

 

FORMALNOŚCI

 1. Sakrament chrztu, tak jak i inne sakramenty, przyjmuje się zasadniczo we własnej parafii – w miejscu zamieszkania. Jeżeli rodzice z ważnych powodów chcą ochrzcić dziecko w innej parafii, muszą się postarać o zgodę z parafii zamieszkania.
 2. Jedno z rodziców dziecka przychodzi do kancelarii parafialnej około tydzień przed wybranym terminem chrztu. Należy mieć ze sobą odpis skrócony aktu urodzenia dziecka. W kancelarii ksiądz spisuje informacje potrzebne do sporządzenia aktu chrztu.
 3. Należy znać dane rodziców chrzestnych (adres zamieszkania i wiek). Jeżeli chrzestni mieszkają w innej parafii niż nasza, należy dostarczyć także zaświadczenia wystawione w ich parafii (zamieszkania), że mogą pełnić tę funkcję. Chrzestnymi nie mogą być osoby tej samej płci / np. dwóch ojców /, ale według prawa kanonicznego wystarczy jeden chrzestny.
 4. Przed chrztem rodzice dziecka / jeżeli nie mają przeszkód kanonicznych / i rodzice chrzestni przystępują do spowiedzi świętej.
 5. W dniu chrztu rodzice i chrzestni przychodzą do zakrystii ok. 15 min. przed rozpoczęciem Mszy świętej, aby podpisać akt chrztu i dostarczyć karteczki ze spowiedzi świętej.
 6. Do obrzędów sakramentu należy przygotować symboliczną białą szatkę oraz świecę.
 

 

CHRZESTNI

Chrzestni mają obowiązek pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki. (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 872)

Do godności chrzestnego/chrzestnej może być dopuszczona osoba wyznania katolickiego, która:

 • przyjęła już chrzest, bierzmowanie i Eucharystię
 • ma co najmniej 16 lat
 • prowadzi życie zgodne z zasadami chrześcijańskiej wiary, a w szczególności korzysta z sakramentów świętych (por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874)

Należy więc z roztropnością wybierać osoby, które poprosimy o pełnienie tej roli i nie prosić o to osób „niepraktykujących”, ale takie, które będą dla dziecka wzorem życia zgodnego z wiarą. Natomiast ci, którzy zostali poproszeni, a wiedzą, że nie spełniają wyżej wymienionych warunków, powinni z szacunkiem odmówić.

Jeśli chrzestni mieszkają w innej parafii niż jest udzielany chrzest, powinni poprosić w swojej parafii zamieszkania o zaświadczenie, że mogą pełnić tę funkcję.