Wypominki za zmarłych

Wypominki za Zmarłych

Kościół zachęca wiernych do pamięci w modlitwach o swoich zmarłych. Czyni to w myśl wskazań Pisma Świętego, które mówi, że: „święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechów uwolnieni” ( 2 Mch 12, 46).

Bóg przyjmuje łaskawiej i częściej wysłuchuje modlitw za zmarłych niż tych, które zanosimy za żyjących. Zmarli bowiem bardziej potrzebują tej pomocy, nie mogąc tak jak żywi, pomóc sobie samym i zasłużyć na to, ażeby Bóg ich wybawił"

  • Wypominki od 5 do 25 listopada. 
  • codzienna modlitwa różańcowa o godz. 17:30 za zmarłych polecanych w wypominkach
  • od 1 grudnia 2022 do 31 października 2023
  • Modlitwa różańcowa z wypominkami za zmarłych w II sobota m-ca o godz. 1730

TWOJA OFIARA

Dane do przelewu:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Lublinie
ul. ks. Michała Słowikowskiego 1
20-124 Lublin

nr konta PLN: 36 8187 0004 2013 0007 1257 0102 

(Wschodni Bank Spółdzielczy WBS w Chełmie)
tytułem: Wypominki listopadowe – zamawiający Imię Nazwisko

Aby wypominki zostały przekazana kapłanowi należy:

  • Wybrać formularz odpowiednio do wypominków listopadowych lub wypominków rocznych
  • poprawnie wypełnić formularz, wysłać go do nas (przycisk Zgłoś Intencję)
  • zadeklarować w formularzu dowolną ofiarę
  • wysłać ofiarę

Formularz zamówienia
WYPOMINKI LISTOPADOWE