Image

Kościół zachęca wiernych do pamięci w modlitwach o swoich zmarłych. Czyni to w myśl wskazań Pisma Świętego, które mówi, że: "święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechów uwolnieni" ( 2 Mch 12, 46).

"Bóg przyjmuje łaskawiej i częściej wysłuchuje modlitw za zmarłych niż tych, które zanosimy za żyjących. Zmarli bowiem bardziej potrzebują tej pomocy, nie mogąc tak jak żywi, pomóc sobie samym i zasłużyć na to, ażeby Bóg ich wybawił" (św. Tomasz z Akwinu).

Image

1. Wypominki listopadowe

  • Codzienna modlitwa różańcowa o godz. 1730 za zmarłych polecanych w wypominkach

Wypełnij Formularz Wypominków za zmarłych online

Image

2. Wypominki roczne

  • od 1 grudnia 2020 do 31 października 2021
  • Modlitwa różańcowa z wypominkami za zmarłych w II sobota m-ca o godz. 1730

Wypełnij Formularz Wypominków za zmarłych online