REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA P.W. ŚW. MIKOŁAJA W LUBLINIE