ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

1

W ramach formacji liturgicznej: zgromadzenie liturgiczne posiada swój początek i zakończenie. Pożegnanie odbywa się poprzez błogosławieństwo Boże udzielane przez głównego celebransa. Po pozdrowieniu wiernych słowami Pan z wami następuje prosta formuła błogosławieństwa w imię Trójcy Świętej, bądź uroczysta, którą poprzedza modlitwa nad ludem. Po znaku krzyża następuje obrzęd rozesłania, najczęściej są to słowa Idźcie w pokoju Chrystusa.

2

We wtorek 1 listopada przeżywać będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych, natomiast w środę 2 listopada Wspomnienie Wszystkich wiernych zmarłych. Msze święte w tych dniach u nas o godzinie 7:00, 8:30 i 18:00. W Uroczystość Wszystkich Świętych na lubelskich cmentarzach Msza o godzinie 12:00 – rozpiska jest wywieszona jest w gablocie.

3

Tradycyjnie, nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto, wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. By uzyskać odpust zupełny należy wypełnić następujące warunki: brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu; stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii świętej, odmówienie modlitwy w intencji w której modli się Ojciec Święty.

4

Od 2 do 25 listopada podczas modlitwy różańcowej, której początek o 17:30,  polecać będziemy zmarłych, których imiona zostały zapisane na kartkach wspominkowych.

5

W tym tygodniu przeżywać będziemy I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca. W tych dniach o 17:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, a o 17:30 rozpoczniemy modlitwę różańcową za zmarłych poleconych w wypominkach. W I Sobotę 5 listopada, ze względu na stałą praktykę odmawiania różańca w intencji wynagradzającej grzechy przeciwko Niepokalanemu sercu Maryi, modlitwę wypominkową z 5 listopada przeniesiemy na Niedzielę 6 listopada.

6

W najbliższą Niedzielę 6 listopada o godzinie 18:00 zostanie odprawiona  Msza święta zbiorowa za wstawiennictwem św. Mikołaja. Prosimy o składanie osobistych intencji do urny wystawionej przy wyjściu z kościoła. Przy relikwie św. Mikołaja jest wyłożona księga, w której możemy wpisać swoje świadectwo wysłuchanej modlitwy za wstawiennictwem naszego patrona.

7

Kandydaci do sakramentu bierzmowania proszeni są o pobranie i złożenie do 4 listopada deklaracji kandydackiej w kancelarii parafialnej. Ogłoszenie dotyczy młodzieży od 7 klasy szkoły podstawowej.

8

Proponujemy prasę katolicką. W Niedzieli Pytania o życie wieczne oraz dodatek Oni widzieli czyściec . W Gościu Niedzielnym Nasi święci oraz Jak wychowywać?