Szkoła Świętego Mikołaja 2023 – szkoła relacji, kształcenia charakteru i skutecznego wychowania

Celem projektu „Szkoła Świętego Mikołaja 2023 – szkoła relacji, kształcenia charakteru i
skutecznego wychowania”,
jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży i rodzin przez aktywizujące społecznie wychowanie i kształtowanie charakteru poprzez wzrost kompetencji wychowawczych 40 rodziców i osób zajmujących się wychowaniem oraz wsparcie w tym zakresie szerokiego grona osób w całej Polsce. Projekt jest realizowany od 01.03.2023 do 31.12.2023

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji dwóch edycji kompleksowego szkolenia (36 godzin zajęć w ramach każdej edycji) dla rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Program szkolenia obejmie następujące zagadnienia: relacja, przywództwo, kształtowanie charakteru i skuteczne wychowanie oraz zaangażowanie uczestników w realizację wydarzeń na rzecz rodzin w środowisku lokalnym północnej części dzielnicy Śródmieście w Lublinie, w którym żyje wiele rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Projekt prowadził będzie również do realizacji dużej zmiany społecznej w postaci zmiany podejścia do wspierania rodzin i wychowania dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.