MSZA ŚWIĘTA ZOSTANIE ODPRAWIONA W NASZYM KOŚCIELE

Aby intencja została przekazana kapłanowi należy:

  • poprawnie wypełnić formularz, wysłać go do nas (przycisk WYŚLIJ)
  • następnie poczekać aż skontaktaktujemy się w celu: potwierdzenia zaproponowanego terminu lub ustalenia nowego terminu
  • dlatego dopiero po naszym potwierdzeniu i wspólnym ustaleniu terminu możesz przekazać ofiarę na nasze konto bankowe
  • po odprawieniu Mszy Świętej w intencji przez Ciebie zlożonej wyślemy potwierdzenie przyjęcia intencji (w formularzu poniżej wybierz opcję w jaki sposób chcesz otrzymać to potwierdzenie - listownie i/lub emailowo)

RODZAJE MSZY ŚWIĘTYCH - wprowadzenie:

MSZE ŚWIĘTE INDYWIDUALNE

  • Istnieje możliwość zamawiania Mszy Świętych indywidualnych w różnych intencjach i w czasie wzajemnie uzgodnionym.

MSZE GREGORIAŃSKIE

  • Msze św. gregoriańskie to według tradycji Kościoła 30 Mszy świętych odprawionych w intencji jednej osoby zmarłej przez 30 kolejnych dni. Nazwa ta pochodzi do imienia papieża Grzegorza Wielkiego (+604), który na skutek prywatnego objawienia (podczas którego widział zmarłego zakonnika cierpiącego w czyśćcu), w taki sposób modlił się za zakonnika imieniem Justus. Modlitwa papieża okazała się skuteczna, a tradycja Mszy św. gregoriańskich utrwaliła się na stałe w Kościele. Wierni żywią nadzieję, że Bóg w swoim miłosierdziu przez wstawiennictwo św. Grzegorza uwolni zmarłego z kar czyśćca.
  • Msze Święte gregoriańskie odprawiamy w najbliższym możliwym do odprawienia przez nas terminie. Nie wyznaczamy konkretnej kwoty ofiary jaką należy złożyć na ten cel, prosimy jednak uwzględnić, że jest to 30 Mszy Świętych odprawianych przez 1 kapłana.

INTENCJE DO ŚWIĘTEGO WALENTEGO

  • Święty Walenty jest nie tylko patronem zakochanych, narzeczonych, małżonków, ale również chorych. Jego wstawiennictwo uczy ludzi jak kochać czystą miłością, wspiera rodziny przeżywające kryzysy małżeńskie, pomaga cierpiącym w chorobach.

INTENCJE DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA (Msza zbiorowa - każdego 6. dnia m-ca)

  • Święty Mikołaj opiekuje się szczególnie dziećmi, młodzieżą i każdym, kto stoi przed wyborem swojej drogi życiowej. Wspiera tych, którzy modlą się o dobre zamążpójście. Jego wstawiennictwo wspiera rodziców w dobrym wychowaniu swoich dzieci.

INTENCJE DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY (Msza zbiorowa)

  • Matka Boża Nieustającej Pomocy jest patronką od spraw najtrudniejszych, po ludzku bez wyjścia. Pomaga dźwigać trudy życia. Jej wstawiennictwo wyprowadza dusze zmarłych z czyśćca do Nieba.

 


PRZYKŁADOWE TREŚCI INTENCJI

Jeśli nie wiesz jak ułożyć treść intencji
zachęcamy Cię do skorzystania ze wzorów poniżej:

MSZA GREGORIAŃSKA:

"W intencji śp. [ wstaw imię Zmarłego ] o dar Nieba"

"W intencji śp. [ wstaw imię Zmarłego ] o łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie"

MSZA ZA WSTAWIENNICTWIEM MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY:

"Za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy o uzdrowienie relacji międzypokoleniowych dla... [ uzupełnij ]"

"Za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy o błogosławieństwo dla rodziny... [ uzupełnij nazwisko rodziny ], zwłaszcza dla dzieci"

"Za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy o uzdrowienie skutków osób tworzących rodzinę... [ uzupełnij nazwisko rodziny ]"

"Za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy o dar dialogu i przebaczenia dla... [ uzupełnij ]"

INTENCJE DO ŚW. MIKOŁAJA / ŚW. WALENTEGO:

"Za wstawiennictwem... w intencji świata o uzdrowienie z ran: niesprawiedliwości społecznej, nierównego podziału dóbr, wojen, zabijania nienarodzonych i starców oraz [ dopisz własną intencję modlitewną, którą nosisz w sercu ]"

"Za wstawiennictwem... w intencji Kościoła o udrowienie z ran: nieprzyznawania się do Chrystusa oraz ulegania światowym modom i trendom oraz [ dopisz własną intencję modlitewną, którą nosisz w sercu ]"

"Za wstawiennictwem... w intencji rodziny o udrowienie z ran: konsumpcyjnego stylu życia, braku dialogu i przebaczenia, unikania macierzyństwa i ojcostwa, otwarcia się na bezpośrednie działanie zła w naszych rodzinach oraz [ dopisz własną intencję modlitewną, którą nosisz w sercu ]"

"Za wstawiennictwem... w intencji osób konsekrowanych o udrowienie z ran: porzucenia powołania, niewierności złożonym ślubom, poddania się zwątpieniom co do wartości swojego powołania oraz [ dopisz własną intencję modlitewną, którą nosisz w sercu ]"

"Za wstawiennictwem... w intencji moich ran osobistych oraz [ dopisz swoje osobiste rany, które nosisz w sercu ]"


TWOJA OFIARA

Nadsyłając intencje Mszy Świętej prosimy pamiętać o zaznaczeniu: treści intencji, adresu ofiarodawcy, wysokości ofiary. Ofiarę bardzo prosimy przesyłać przekazem lub przelewem na podane niżej konto bankowe parafii

Prosimy o podanie dokładnych swoich danych adresowych, a w tytule płatności: "INTENCJA MSZALNA - Imię i Nazwisko zamawiającego"

Dane do przelewu:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Lublinie
ul. ks. Michała Słowikowskiego 1
20-124 Lublin

nr konta: 36 8187 0004 2013 0007 1257 0102 (Wschodni Bank Spółdzielczy WBS w Chełmie) tytułem: Intencja mszalna - zamawiający Imię Nazwisko


ZAMÓW INTENCJĘ

ZAMÓWIENIE INTENCJI

FORMA POTWIERDZENIA PRZYJĘTEJ DO ODPRAWIENIA INTENCJI


DANE PERSONALNE