MSZA ŚWIĘTA ZOSTANIE
ODPRAWIONA W NASZYM KOŚCIELE

Aby intencja została przekazana kapłanowi należy:
 • poprawnie wypełnić formularz, wysłać go do nas (przycisk WYŚLIJ)
 • następnie poczekać aż skontaktaktujemy się w celu: potwierdzenia zaproponowanego terminu lub ustalenia nowego terminu
 • dlatego dopiero po naszym potwierdzeniu i wspólnym ustaleniu terminu możesz przekazać ofiarę na nasze konto bankowe
 • po odprawieniu Mszy Świętej w intencji przez Ciebie zlożonej wyślemy potwierdzenie przyjęcia intencji (w formularzu wybierz opcję w jaki sposób chcesz otrzymać to potwierdzenie – listownie i/lub emailowo)

Istnieje możliwość zamawiania Mszy Świętych indywidualnych w różnych intencjach i w czasie wzajemnie uzgodnionym.

Jeśli nie wiesz jak ułożyć treść intencji zachęcamy Cię do skorzystania ze wzorów poniżej: 

 • „W intencji śp. [ wstaw imię Zmarłego ] o dar Nieba”
 • „W intencji śp. [ wstaw imię Zmarłego ] o łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie”

Msze św. gregoriańskie to według tradycji Kościoła 30 Mszy świętych odprawionych w intencji jednej osoby zmarłej przez 30 kolejnych dni. Nazwa ta pochodzi do imienia papieża Grzegorza Wielkiego (+604), który na skutek prywatnego objawienia (podczas którego widział zmarłego zakonnika cierpiącego w czyśćcu), w taki sposób modlił się za zakonnika imieniem Justus. Modlitwa papieża okazała się skuteczna, a tradycja Mszy św. gregoriańskich utrwaliła się na stałe w Kościele. Wierni żywią nadzieję, że Bóg w swoim miłosierdziu przez wstawiennictwo św. Grzegorza uwolni zmarłego z kar czyśćca.

Msze Święte gregoriańskie odprawiamy w najbliższym możliwym do odprawienia przez nas terminie. Nie wyznaczamy konkretnej kwoty ofiary jaką należy złożyć na ten cel, prosimy jednak uwzględnić, że jest to 30 Mszy Świętych odprawianych przez 1 kapłana.

W przypadku Mszy Gregoriańskich zawsze kontaktujemy się w celu uzgodnienia terminu.

Święty Walenty jest nie tylko patronem zakochanych, narzeczonych, małżonków, ale również chorych. Jego wstawiennictwo uczy ludzi jak kochać czystą miłością, wspiera rodziny przeżywające kryzysy małżeńskie, pomaga cierpiącym w chorobach.

Jeśli nie wiesz jak ułożyć treść intencji zachęcamy Cię do skorzystania ze wzorów poniżej: 

 • „Za wstawiennictwem… w intencji świata o uzdrowienie z ran: niesprawiedliwości społecznej, nierównego podziału dóbr, wojen, zabijania nienarodzonych i starców oraz [ dopisz własną intencję modlitewną, którą nosisz w sercu ]”

 • „Za wstawiennictwem… w intencji Kościoła o udrowienie z ran: nieprzyznawania się do Chrystusa oraz ulegania światowym modom i trendom oraz [ dopisz własną intencję modlitewną, którą nosisz w sercu ]”

Święty Mikołaj opiekuje się szczególnie dziećmi, młodzieżą i każdym, kto stoi przed wyborem swojej drogi życiowej. Wspiera tych, którzy modlą się o dobre zamążpójście. Jego wstawiennictwo wspiera rodziców w dobrym wychowaniu swoich dzieci.

Jeśli nie wiesz jak ułożyć treść intencji zachęcamy Cię do skorzystania ze wzorów poniżej: 

 • „Za wstawiennictwem… w intencji rodziny o udrowienie z ran: konsumpcyjnego stylu życia, braku dialogu i przebaczenia, unikania macierzyństwa i ojcostwa, otwarcia się na bezpośrednie działanie zła w naszych rodzinach oraz [ dopisz własną intencję modlitewną, którą nosisz w sercu ]”

 • „Za wstawiennictwem… w intencji osób konsekrowanych o uzdrowienie z ran: porzucenia powołania, niewierności złożonym ślubom, poddania się zwątpieniom co do wartości swojego powołania oraz [ dopisz własną intencję modlitewną, którą nosisz w sercu ]”

 • „Za wstawiennictwem… w intencji moich ran osobistych oraz [ dopisz swoje osobiste rany, które nosisz w sercu ]”

ZAMÓW
INTENCJĘ

TWOJA OFIARA

Nadsyłając intencje Mszy Świętej prosimy pamiętać o zaznaczeniu: treści intencji, adresu ofiarodawcy, wysokości ofiary. Ofiarę bardzo prosimy przesyłać przekazem lub przelewem na podane niżej konto bankowe parafii

Prosimy o podanie dokładnych swoich danych adresowych, a w tytule płatności: „INTENCJA MSZALNA – Imię i Nazwisko zamawiającego”

Dane do przelewu:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Lublinie
ul. ks. Michała Słowikowskiego 1
20-124 Lublin

nr konta: 36 8187 0004 2013 0007 1257 0102 (Wschodni Bank Spółdzielczy WBS w Chełmie) tytułem: Intencja mszalna – zamawiający Imię Nazwisko

Formularz zamówienia intencji