Sakramenty i obrzędy liturgiczne

Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego.

Spowiedź

Powrót do komunii z Bogiem rodzi się z łaski Boga pełnego miłosierdzia (Katechizm, 1489)

Eucharystia

Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego.

I Komunia Święta

Komunia Święta podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie.

Bierzmowanie

Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) otrzymują szczególną moc Ducha Świętego.

Małżeństwo

Łaska sakramentu małżeństwa udoskonala ludzką miłość małżonków (Katechizm, 1661)

Namaszczenie Chorych

Przez chorych namaszczenie cały Kościół poleca chorych cierpiącemu Panu (Kat. 1499)

Pogrzeb Katolicki

Dzień śmierci jest dopełnieniem narodzin rozpoczętych na chrzcie (Katechizm, 1682

Błogosławieństwa

Zapewniają osiągnięcie skutków duchowych głównie przez modlitwę Kościoła.